مرکز آموزش از راه دور جامع نوآوران ایران

به نام خدا 

محیطی الکترونیکی و حضوری است که همه علاقمندان می توانند با ثبت نام در  آن  وقفه  تحصیلات خود را برطرف نمایند و موفق به کسب دیپلم رسمی  در علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی و یا کاردانش گردند .